Site icon FZP Blog

Iskustva polaznika nakon zavšrene obuke 3D modelovanje

Prva obuka u okviru Otvorene laboratorije za digitalnu fabrikaciju na temu 3D modelovanja održala se tokom decembra u Poslovnom Inkubatoru Valjevo.

Cilj obuke je bio razumevanje procesa modelovanja i korišćenja specijalizovanih alata u tom procesu. Nakon završene obuke, polaznici su naučili da samostalno prave složenije 3D modele koji se nakon toga mogu koristiti na razne načine, uključujući i 3D štampu. 

Kroz 6 radionica koje su se održavale tokom decembra preko Zoom platforme, polaznici su naučili osnove 3D modelovanja u alatu Blender.

U nastavku možete pročitati iskustva polaznika.

Objavio: Vujić Dejan

Exit mobile version