PREDAVANJA I KURSEVI

Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija vam poklanja mnoštvo besplatnih video-kurseva, obuka i predavanja koji će vam pomoći da saznate kako savremena tehnologija može doprineti kvalitetnijem online školovanju i pružiti vam nove pristupe u edukaciji putem različitih modela učenja. Obuhvaćene su teme koje su usko bliske sa studijskim programima Fakulteta. Sva predavanja, obuke i kursevi prilagođeni su svim polaznicima, sa ili bez iskustva.

PROFESIONALNO USAVRŠAVANJE