Druga obuka u okviru Otvorene laboratorije za digitalnu fabrikaciju na temu digitalne fabrikacije počinje  25. decembra 2020. godine u Poslovnom Inkubatoru Valjevo.

Cilj obuke je obučavanje polaznika za proces 3D štampe koji je znatno drugačiji i zahteva više tehničkih znanja od klasičnog procesa štampe na papiru. Nakon obuke, polaznici će biti u stanju da samostalno pripremaju trodimenzionalne modele za štampu i razumeju način korišćenja profesionalnog 3D štampača.

Sadržaj obuke

  • osnove i način funkcionisanja 3D štampe,
  • prednosti i mane 3D štampe u odnosu sa druge metode proizvodnje delova;
  • pregled materijala za štampu – smole, metali, materijali koji se koriste mehanizmom ekstruzije (PLA, PP, CPE, najlon, TPU, ABS, PVA);
  • ekološki materijali u 3D štampi i važnost 3D štampe u očuvanju ekologije, reciklaža;
  • pregled 3D uređaja za štampanje i softverskih alata;
  • podešavanje uređaja, kalibracija, usavršavanje postojećih 3D modela;
  • primene odštampanih modela u realnim situacijama;
  • praktičan rad na 3D štampaču, realizacija samostalnih projekata.

Obuku sprovodi Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu

Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu d.o.o. (ICEF) je spin-of kompanija osnovana 2006. godine od strane Elektrotehničkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. ICEF je naučno-istraživačka organizacija u kojoj se na originalan i sistematičan način razvijaju i primenjuju savremene naučne metode i tehnologije radi stvaranja novih i inovativnih rešenja i usluga ili značajne izmene postojećih u skladu sa potrebama tržišta.

ICEF kroz svoje aktivnosti i projekte spaja nauku i privredu i omogućava saradnju između istraživača, studenata, profesora, iskusnih inženjera, profesionalaca iz različitih oblasti, kao i predstavnika domaće i strane privrede. Istraživanja i projekti koji se razvijaju i implementiraju u okviru ICEF-a zasnivaju se na povezivanju ideja, znanja, kreativnosti, talenata, ljudi i oblasti. Na taj način projekti imaju multidisciplinaran i praktičan karakter, a realizovana rešenja su fokusirana na krajnje korisnike i mogu se nadograđivati za buduće primene.

Predavači

Pohađanje obuke je besplatno. Vidimo se!

Izvor: Poslovni inkubator ;
Objavio: Vujić Dejan