Vesti i dešavanja

Omladinske aktivnosti kroz Kancelariju za mlade Valjevo

Kancelarija za mlade se bavi kreiranjem i sprovođenjem omladinske politike na nivou grada Valjeva. Izradom lokalnog akcionog plana za mlade i njegovim upućivanjem na usvajanje. Informisanjem i pružanjem svake vrste servisa mladima Valjeva u skladu s ovlašćenjima i mogućnostima. Uloga KZM je da obezbedi okruženje koje omogućava mladima da se razviju u onakve odrasle osobe kakve su potrebne društvu da bi napredovalo u budućnosti. Mladima se na ovaj način nudi model koji će im pomoći da planiraju karijeru, preuzmu odgovornost i aktivno se uključe u svet rada.

Motvi Kancelarije je stvaranje uslova za kvalitetniji život mladih ljudi, poboljšanje njihovog položaja i omogućavanje njihovog aktivnog učešća u donošenju odluka, posebno onih koje direktno ili indirektno utiču na njihov život. Kancelarija za mlade je besplatna, namenjena svim mladim licima od navršenih 15 do navršenih 30 godina.

Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade je zvanično osnovana u martu 2014. godine. Tada je 56 gradova i opština upisano u spisak osnivača KZM. Danas Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade broji preko 110 članica gradova i opština.

Ciljevi KZM:

 • Poboljšanje položaja mladih na lokalnom i nacionalnom nivou kroz ostavrivanje ciljeva svog rada.
 • Vidljivosti i umrežavanja i razmene iskustva kancelarija za mlade na svim nivoima,
 • Pomoć mladima u njihovoj profesionalnoj orijentaciji i neformalno obrazovanje,
 • Afirmacija amaterskog stvaralaštva i omladinskog aktivizma,
 • Promovisanje sporta i zdravog, stabilnog i odgovornog načina života, uključivanje mladih u kulturni i sportski život Opštine,
 • Podržavanje aktivne saradnje lokalne zajednice, škola, fakulteta, sportskih i omladinskih organizacija i klubova,
 • Edukovanje mladih o problemima i izazovima odrastanja,
 • Promovisanje značaja volonterskog rada.

Volonterstvo je mobilizacija i angažovanje pojedinaca i grupa koji dobrovoljno pristaju da pružaju usluge određenoj populaciji, uz adekvatnu selekciju i pripremu.

Tipovi volonterizma

 1. Volontiranje zasnovano na veštinama
 2. Volontiranje u zemljama u razvoju
 3. Volontiranje u oblasti zaštite životne sredine
 4. Korporativno volontiranje

Glavne aktivnost kancelarije za mlade biće usmerene ka omladinskoj politici na lokalnom nivou. Aktivno učešće mladih u društvu (zapošljavanje). Sistem informisanja mladih i znanje o mladima (Infocentar). Mogućnosti za sticanje kvalifikacija i razvoj mladih preko projeklata:

 • besplatne škole Rusko –Srpskog jezika i drugih stranih jezika,
 • škole:
  • sporta,
  • za mlade umetnike,
  • za recitatore,
  • fotografije,
  • inforamtike i programa (za obradu teksta, tabela, kreiranje prezentacija, CV-a…)…
 • putovanja i razmena omladinaca sa drugim državama,
 • Zdravlje i blagostanje mladih u društvu, (Organizovanje tribina i radionice o narkomaniji, pušenju, alkoholizmu, sektama, AIDS-u, polnom sazrevanju, usamljenosti, fizičkom izgledu, problemima sa roditeljima, konfliktima, ekologiji, bontonu, ljudskim pravima…).
 • Uslovi za razvijanje bezbednosne kulture mladih
 • Korišćenje i učešće mladih u kreiranju kulturnih sadržaja (organizovanje sportskih i kulturnih manifestacija, predstava, izlozbi, književnih večeri, koncerata…).

Ministarstvo omladine i sporta je najznačajniji partner u ostvarivanju vizije i ciljeva Nacionalne strategije za mlade i Akcionog plana za njeno sprovođenje. Ministarstvo omladine i sporta redovno, od svog osnivanja objavljuje konkurse za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti omladinske politike. U dosadašnjem periodu finansirano je ili sufinansirano preko 600 projekata udruženja iz oblasti omladinske politike koje je realizovalo 298 različitih udruženja.

Autor: Dejan Vujić
Izvor: Kancelarija za mlade Valjevo

Leave a reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *