Na osnovu odluke Republike Srbije o proglašenju vanrednog stanja, naš Fakultet obustavio je sve oblike direktne nastave, konsultacija, vežbi i predispitnih obaveza. Nastava je počela da se sprovodi na načine koji ne podrazumevaju okupljanje studenata i direktan međusobni kontakt.
Sve nastavne aktivnosti, provere znanja i konsultacije na Fakultetu su se sprovodile isključivo korišćenjem elektronskih sistema, bez fizičkog prisustva studenata. Osnova rada su bile stranice predmeta i platforma Google Hangouts Meet. Nastava (predavanja i vežbe) se odvijala prema definisanom rasporedu. Profesori su predavanje držali koristeći navedeni softver, a studenti su bili u mogućnosti da nastavu prate od kuće, nakon čega bi nastavnik postavio snimak predavanja na stranice predmeta. Nastavnici su što više podsticali aktivnosti studenata kroz projekte, praktične zadatke, diskusije na forumima na predmetu itd. Svaki dodatni vid interakcije je bio dobrodošao.
Iako nismo bili u istim učionicama, profesori i studenti upućeni su bili jedni na druge skoro kao u redovnim okolnostima. Interaktivna nastava, ispunjavanje svih nastavnih obaveza, predispitnih aktivnosti i aktivno praćenje napretka studenata obeležili su način rada Fakulteta zdravstvenih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum u drugom semestru 2020. godine.

Autor: Vujić Dejan