U čemu je razlika između kodiranja i programiranja?

Svako polje rada ima svoj rečnik – specifične reči koje imaju različito značenje, koje se razlikuju od njihovog značenja u kontekstu svakodnevnog života. Ovo se posebno odnosi na profesionalni rečnik industrije softverskog razvoja koji nastavlja da raste i evoluira. Na primer, u kompaniji za razvoj softvera po meri reči poput „veridba“ nemaju nikakve veze sa venčanjima, „kolačići“ nisu jestivi, „časovi“ nisu nešto što morate pohađati, a čak su i „greške“ dosadne zbog veoma različiti razlozi. Još jedan primer za to je debata o kodiranju i programiranju – dva najčešće korišćena izraza u polju razvoja softvera.

Za ljude koji nisu povezani sa industrijom, rasprava o kodiranju i programiranju ne postoji i razlika između ova dva pojma nije bitna. Pojmovi deluju zamenljivo. Ali, šta je kodiranje, a šta je programiranje?

Opšte je poznato da računarski procesori razumeju samo jezik jedinica i nula, a naš prirodni jezik se potpuno razlikuje od ovog binarnog jezika. Dakle, naredbe koje želimo da izvršimo moramo da prevedemo na jezik procesora. Ali šta je kodiranje i, što je najvažnije, šta koderi rade? Kodiranje je prevođenje prirodnog jezika u mašinske komande, a koderi koriste posrednički jezik za usmeravanje koračnih radnji koje mašina treba da preduzme. Da li je kodiranje isto što i programiranje?

Zavisno od programskog jezika, efikasno kodiranje zahteva neke veštine. Morate znati sintaksu, glavne ključne reči i osnovnu logiku iza jezika po vašem izboru (glavna poenta kodiranja protiv programske dileme).

Iako je kodiranje veliki deo razvoja softvera, to nije najvažniji deo. Da biste kreirali proizvod, potrebno je da preduzmete nekoliko dodatnih koraka. Oni uključuju planiranje, dizajn, testiranje, primenu, pa čak i održavanje. Sve u svemu, čitav proces se može nazvati programiranjem.

Dakle, da li je kodiranje i programiranje ista stvar? Ovo pitanje je ekvivalentno „Da li su drvo i šuma ista stvar?“ Jedno je suštinski deo drugog, ali ima i mnogo više od toga. Programiranje zahteva mnogo više znanja, iskustva i raznih veština da biste izveli više od kodiranja. Pređimo na detaljniji odgovor na glavno pitanje ove funkcije – koja je tačno razlika između kodiranja i programiranja?

Koja je razlika između kodiranja i programiranja?

Na kraju, da li je kodiranje i programiranje ista stvar?

Iako se jedno može smatrati delom drugog, kodiranje i programiranje takođe mogu označiti suštinsku razliku u pristupu projektu. U zavisnosti od obima i složenosti, jedno može biti korisnije od drugog.

U većini slučajeva, kada profesionalni kreator softvera mora da bira između kodiranja i programiranja, programiranje je pravi put. U važnim projektima, pre nego što napišete prvi red koda, morate da imate strukturu programa i ideju o tome koliko će vam resursa trebati. Kada je kod završen, treba da ga pregledate, optimizujete i temeljito testirate.

Pa, kada je kodiranje važnije u dilemi kodiranja protiv programiranja?

Pre svega, kodiranje je način rešavanja jednostavnih problema, kao što su povezani sa aplikacijama sa jednim zadatkom i veb lokacijama na jednoj stranici kojima nije potrebno puno planiranja i resursa. Još jedan odgovor na pitanje „Za šta je kodiranje?“ je da je to početna tačka za početnike. Da biste naučili kako da napravite složeni program, treba znati kako se rukuje sa svakim njegovim delom i tu vam dobro dođe znanje o razlici između kodiranja i programiranja.

KODIRANJE
Kodiranje znači prevođenje prirodnog jezika u mašinske naredbe putem posredničkog kodirajućeg jezika
Koder zahteva osnovno znanje programskog jezika, njegove sintakse i ključnih reči
Sledi pristup pokušajima i greškama i ne zahteva prethodne pripreme
Kodiranje rezultira jednostavnim rešenjem ili malim delom projekta
PROGRAMIRANJE
Programiranje znači proces razvoja potpuno funkcionalnog softverskog rešenja
Programiranje zahteva alate za analizu, programe za modeliranje, generatore koda i okvire za testiranje
Programer treba da bude vešta osoba sa značajnim iskustvom u kreiranju algoritama, modeliranju problema, obradi podataka i upravljanju projektima
Programiranje sledi metodički pristup i treba mu obratiti pažnju na detalje
Programiranje rezultira potpuno spremnom aplikacijom
Tabele prikazuju glavne razlike između kodiranja i programiranja

Objavio: Vujić Dejan
Izvor: goodcare

You May Also Like