FZP Podcast

PRATI NAŠE DRUŠTVENE MREŽE

Budi uvek u toku sa novim dešavanjima

STUDENTSKI SERVISI

Aktiviraj svoje studentske servise

team-member-style-2-1.jpg

STRANICE PREDMETA

Na Fakultetu se, kao izuzetno važnu pomoć u nastavi, oslanjamo na sistem Stranice predmeta. Na stranicama predmeta možete pronaći sve informacije o Vašim predmetima, profesorima, terminima predavanja, vežbi i konsultacija, kao i materijale koji se koriste na časovima.

team-member-style-2-2.jpg

SINGIMAIL

Platforma nove generacije za studentsku saradnju.
Svaki student dobija svoj e-mail nalog pomoću sistema SingiMail. Svi profesori i asistenti su dostupni putem e-mail adresa. Zato je bitno da se ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete nekom času kod predmetnog nastavnika raspitate na kojin način možete nadoknaditi propušteno.

KONTAKTIRAJ NAS

Pitaj svog profesora

Odgovore na svoja pitanja i pomoć u vezi studiranja na Fakultetu zdravstvenih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum možeš dobiti od svog profesora ili studenta.

Pngtreebusinessmaleiconvector_4187852

Docent dr Marko Marković


Poslovni softverski sistemi

Pngtreefemaleavatarvectoricon_3725439

Docent dr Katarina Plećić


Departman za poslovne studije

Pngtreebusinessmaleiconvector_4187852

Profesor dr Velisav Marković


Poslovno pravo

Pngtreebusinessmaleiconvector_4187852

Docent dr Zoran Jokić


Departman za zdravstvene studije

JA U CENTRU UČENJA

Učenje usmereno ka STUDENTU

Prilikom izvođenja nastave, prioritet se pored usvajanja znanja daje i veštinama i kompetencijama. Ove metode nastale su sa ciljem da integrišu sve stare vrednosti metoda predavanja sa savremenim metodama rada.

STUDENTESKE OBAVEZE

Predispitne i ispitne obaveze

Pohađanje predavanja i vežbi, polaganje kolokvijuma, izrada seminarskih radova, prezentacija i drugih aktivnosti.

KOLOKVIJUMI

Kolokvijum je jedan vid predispitnih obaveza. To je najčešće test/provera znanja gradiva koje je obrađeno do zakazanog termina. Kolokvijumi se organizuju tokom VI-VII nastavne nedelje (prvi kolokvijum), odnosno tokom XII-XIII nastavne nedelje (drugi kolokvijum).

PRIJAVA ISPITA

Ispiti se moraju prijaviti pred svako polaganje u predviđenom roku koji će biti objavljen na Stranici predmeta i na ogasnoj tabli.

ISPITNI ROK

Na našem Fakultetu imamo 4 standardna ispitna roka. Januarski, februarski, junski i julski ispitni rok. U zavisnosti od potražnje, imamo još 3 ispitna roka. Septembar 1, semptembar 2 i aprilski ispitni rok.

INTERNACIONALNO ISKUSTVO STUDIJA

Sticanjem iskustva, razmena znanja i dobre prakse, saradnja i zajednički rad, umrežavanje, sticanje uvida u različite kulture i tradicije, ali i međunarodnih/evropskih sertifikata i predviđenih aspekata diplome, povećanje zapošljivosti i konkurentnost pri nalaženju posla predstavljaju samo neke mogućnosti koje akademska mobilnost pruža.

OBRAZOVANJE +

SARADNJA SA PRIVREDOM I KREATIVNA PRAKSA

Odlična saradnja sa brojnim partnerskim institucijama – priznatim i uspešnim kompanijama, ogleda se kroz gostujuća predavanja stručnjaka, organizovanje okruglih stolova, konferencija i sajmova, kao i kroz omogućavanje pristupa studentima za obavljanje studijske prakse.

KURSEVI

Studenti imaju priliku da u saradnji sa kompanijama iz privrede sagledaju realne probleme poslovanja iz ugla svog interesovanja i da kroz predloge rešenja daju svoj specifčan doprinos. Direktan kontakt sa privredom i demonstracija primenjivog znanja dovodi do toga da se najbolji studenti zapošljavaju i pre završetka fakulteta.

NAŠ KONCEPT

Studenti imaju priliku da u saradnji sa kompanijama iz privrede sagledaju realne probleme poslovanja iz ugla svog interesovanja i da kroz predloge rešenja daju svoj specifčan doprinos. Direktan kontakt sa privredom i demonstracija primenjivog znanja dovodi do toga da se najbolji studenti zapošljavaju i pre završetka fakulteta.

MENTORSTVO

Profesionalna veza u kojoj profesor pomaže studentu u razvijanju posebnih vešti- na i znanja. Mentor upoznaje studenta, njegove mogućnosti, želje i pomaže mu u usavršavanju.

POSLOVNI INKUBATOR

Mesto preduzetničkih inicijativa -

VISOKO MESTO U DRUŠTVU NAJBOLJIH

Univerzitet Singidunum Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress
Placeholder Image